+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

ห้องปฎิบัติการวิจัย “พื้นผิวและรอยต่อ” สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ ทองโปร่ง 3. อ.ดร.เอกภพ เกตุสมบูรณ์ เป็นผู้ดูแลห้องปฎิบัติการ กลุ่มห้องปฎิบัติมุ่งเน้น ศึกษา และพัฒนางานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้สมัยใหม่ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบ “เพอรอฟสไกท์” ทั้งในรูปแบบที่มีความโค้งงอ (flexibility) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ และกำลังได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยเราให้ความสำคัญตั้งแต่ (1) การสังเคราะห์วัสดุสารกึ่งตัวนำ คุณภาพสูง (2) การวิเคราะห์เวัสดุชิงลึกด้วยเทคนิคชั้นสูง เช่น เทคนิคการวัดและศึกษาไดดามิกส์ของประจุในสภาะเร้าด้วยแสงเลเซอร์ ตัวอย่างเช่น การวัด photo-luminescence lifetime/steady state, การศึกษาการสูญเสีย (loss) โดยการวัดแบบ external และ internal quantum efficiency และ (3) การพัฒนา/ปรับเปลี่ยน รอยต่อและโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกท์ เพื่อให้เซลล์สามารถแสดงประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด ผ่านการศึกษาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดลอง

หากสนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ Nanoscience and Nanotechnology Graduate Program at KMUTT หรือติดต่อ

  • โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
  • สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ link https://kmutt.me/petch2566msc
  • ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอรับทุนฯ (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา) ผ่านทางรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาให้แล้วเสร็จ https://admission.kmutt.ac.th/ และส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนมาที่ Email : monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th
June 20, 2023
June 20, 2023
อบรม Molecular Beam Epitaxy (MBE) เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เฟอร์มิ อินสตรูเมนท์ (เซี่ยงไฮ้) บจก., หนึ่งในบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุระบบสุญญากาศที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในโลก, มุ่งเน้นให้คำแนะนำ การผลิตและการตรวจสอบวัสดุสองมิติ (2D) ผลิตภัณฑ์ของเบริษัทครอบคลุมสี่สาขาหลัก อันได้แก่...

April 10, 2022
April 10, 2022
BL 3.2a Photoemission spetrosopy

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานักวิจัยของห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ (Interface and Surface Characterization; ISC)...

September 27, 2020
September 27, 2020
ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020

เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน 2563  ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ได้มีพิธีเปิดงาน  ASEAN SUSTAINABLE...