วิทยากรหลักในการประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากรหลักในการประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (SDSE) ปี 2566 การประชุมนี้จะจัดขึ้นที่เมืองใหม่ไทเป ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 9 พฤศจิกายน 2566 ในฐานะวิทยากรหลัก ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยได้นำเสนอถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ตัวอย่างเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกท์ การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญและชื่อเสียงในชุมชนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในบริบทของความยั่งยืนและนวัตกรรม