ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ เมืองซูโจว ประเทศจีน ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ) เข้าร่วมการประชุม BRICS เพื่อนำเสนองานวิจัย “เซลล์โซลาร์เพอร์ออฟสไกท์แบบยืดหยุ่น” ในงานนี้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี การนำเสนอครอบคลุมถึงการพัฒนาและลักษณะของเซลล์โซลาร์เพอร์ออฟสไกท์แบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในภาคพลังงานหมุนเวียน เซลล์โซลาร์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา และมีความยืดหยุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการประยุกต์ใช้งานหลากหลาย การประชุมดังกล่าวได้ให้โอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับผลการค้นพบ วิธีการวิจัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากงานวิจัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์