ตอบรับเชิญการนำเสนองานวิชาการ

Smart Device and Sustainable Energy 2023

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้ตอบรับเข้าร่วมเพื่อร่วมนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิชาการทางด้านวัสดุเพอรอฟสไกท์ และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Smart Device and Sustainable Energy" ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ณ ไต้หวัน ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุม https://2023.sdsemcut.com/about/welcome