การอบรมเทคโนโลยี molecular beam epitaxy (MBE)

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมเวิร์กช็อปด้านเทคนิคเตรียมฟิล์มบางระดับอะตอม (Molecular Beam Epitaxy – MBE) ที่ Fermi Instruments ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวิร์กช็อปนี้มุ่งเน้นไปที่เทคนิคขั้นสูงของ MBE ซึ่งเป็นวิธีการขึ้นรูปชั้นของวัสดุด้วยความแม่นยำระดับอะตอม เทคนิคนี้มีความสำคัญสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และออพโตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง การเข้าร่วมเวิร์กช็อปนี้ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสาขานี้ และความมุ่งมั่นในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเทคนิคล่าสุดในวิทยาศาสตร์วัสดุ และได้มีการพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยี MBE