ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy”

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Furama Chiang Mai จ.เชียงใหม่